Algemene voorwaarden:

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ieder traject start met een intake van één uur. Aan het einde van dit uur, of indien gewenst later, besluiten jij en ik of we samen gaan werken.
In beide gevallen ontvang je een factuur voor de intake.
Als we gaan samenwerken maken we na iedere sessie een nieuwe afspraak.

Mocht je meer dan vijf sessies nodig hebben, ontvang je na de vijfde sessie een factuur voor de vijf sessies.
Gelieve de factuur te betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de (digitale) factuur.
Gelukkig heb ik het nog nooit meegemaakt, maar mocht ik het noodzakelijk vinden een incassobureau in te schakelen, zijn de kosten daarvan voor jou.

Iedere sessie vindt plaats op een afgesproken tijdstip.
Deze afspraak is voor beide partijen bindend.
Een sessie duurt een door ons samen bepaalde tijd.

Uit respect voor jou zorg ik ervoor dat er altijd een ruime veilige tijd van aankomen en vertrekken is.

Mocht je onverhoopt verhinderd zijn voor een sessie, minstens 48 uur van tevoren kun je kosteloos afzeggen.
De volledige prijs van een sessie wordt in rekening gebracht indien je:
-de sessie niet tijdig hebt afgezegd, d.w.z. minimaal 48 uur van te voren;
-de gemaakte afspraak niet nakomt.

Mijn sessies worden niet vergoed door zorgverzekeraars, aangezien ik besloten heb me niet aan te sluiten bij een beroepsvereniging.

Raadpleeg in geval van ziekte altijd een deskundige in de reguliere gezondheidszorg.
Mijn therapie is geen vervanging voor medische of psychiatrische behandeling maar een aanvulling.

Al mijn sessies en de inhoud daarvan worden door mij strikt vertrouwelijk behandeld.